ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin ön yüzünde bulunan bilgiler dahilindeki araç,
Seymer rent a car tarafından belirtilen süreler içerisinde aşağıdaki şartlar geçerli olmak üzere, sözleşme üzerinde kayıtlı şahısa / şahıslara (MÜŞTERİ) kiraya verilmiştir.

GENEL KOŞULLAR

1- Söz konusu araç, Seymer rent a car tarafından, tüm yasal evrakları ve orijinal ekipmanları ile birlikte temiz ve hasarsız bir şekilde müşterinin kullanımına kiralık olarak verilmiştir.

2- Müşteri, belirtilen süre sonunda aracı aldığı şekilde kontratta yazılı bulunan istasyona aynen getirmeyi taahhüt eder.

3- Müşteri sözleşmede belirlenen süreler içerisinde, aracın her türlü kanuni mesuliyetini üstlendiğini bu sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiş olur.

4- Müşteri sözleşme üzerinde kaydı bulunmayan herhangi bir şahsa aracı kullandıramaz veya kiraya veremez.

5- Müşteri aracın kiralama süresinde uzatma veya kısaltma taleplerini en az (12 SAAT ) önceden Seymer rent a car?a bildirmek zorundadır. Zira aracı kiraya veren firma kira süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir.

6- Aracın trafik cezaları, akaryakıt giderleri, köprü, otoban vs. giderleri kiracıya aittir. Peşin ödenmeyen cezalar, tarafımıza tebliğ tarihindeki ceza tutarlarının toplamına ve eksik gelen yakıt miktarlarına ek olarak hizmet bedeli ( % 25 ile % 75 arasında ) eklenerek kiracıdan tahsil edilir.

7- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

8- Müşteri aracı iade ederken, firmadan iade ettiğine dair kaşeli ve imzalı evrakı mutlaka almak zorundadır. Aksi halde aracın teslim işlemi gerçekleşmemiş sayılacaktır. Bu durumda müşteri oluşabilecek her türlü masrafı fatura karşılığında ödemeyi ve bu ödemelere itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

9- Kiralanan araç amaç dışı kullanılamaz. Araç içerisinde hayvan (kedi, köpek vs.) taşınamaz. Taşındığının tespiti neticesinde kiralayan kişi aracın koltuk yıkama ücreti ve işten kalma bedeli olarak 250 ile 500.-TL ödemeyi kabul eder.

10- Müşteri kiralama süresini uzatması durumunda ödemeyi peşin yapmadığı takdirde araçta doğacak hasarların tamamından ( kusurlu veya kusursuz olmak üzere ) sorumludur. Dolayısı ile bu süre içinde aracın kaza yapması durumunda müşteri itiraz etme hakkını kaybetmiş sayılır ve oluşan hasarı peşinen ödemeyi kabul eder.

11- Müşteri kira bitiminden sonra herhangi bir gerekçe veya gerekçeler göstererek para iadesi isteme hakkına sahip değildir. Ancak araçta herhangi bir olumsuz durum oluşması halinde kira süresinin bitiminden önce bildirmesi durumunda Seymer Rent A Car müşterinin aracını yetkili serviste onarır, değiştirir veya aracın kiralama süresini durdurur. Müşteri kiraladığı araç üzerinde yetkili servisler dışında onarım veya parça değişikliği yapamaz. Acil onarım gerekiyorsa müşteri Seymer rent a car ?dan yazılı olarak onay almak zorundadır. Müşteri araçta keyfi değişiklik yapamaz.

12- Müşteri hatalı vites değiştirmesi nedeni ile şanzımanın dağılması veya uyarı ( ikaz ) lambalardan birinin yanması halinde aracı kullanmaya devam etmesi neticesinde doğabilecek bütün masrafları ödemeyi kabul eder.


13- Müşteri kiraladığı aracı sadece trafik şartlarına uygun amaçlarda ve uygun yol şartlarında kullanılabilir. Aracın trafik şartlarına uygun kullanılmaması durumunda doğacak kanuni ve maddi sonuçlardan sorumludur.


14- Müşteri; kiraladığı aracın anahtarını bozması veya kaybetmesi, aracın ruhsatını veya plakasını kaybetmesi durumunda yenisi çıkartılırken yapılan bütün masrafları ödemek zorundadır. Böyle bir durumda kaybolan ekipmanın yenisi çıkartılana kadar aracın kirası devam eder.

15- Aracı kiraya veren firma bir sebep göstermeden ve tazminat ödemek zorunda kalmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman feshedebilir.

16- Seymer rent a car kiraya verdiği araçların içinde taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kayabolmasından, hasar görmesinden veya unutulmasından sorumlu değildir. Şikayet ve zararlardan ibra eder.

ÖDEME & DEPOZİTOSU

1- Aracın kiralama süresi minimum (24 Saat) üzerinden hesaplanır. 1 saatti aşan gecikmelerde tam gün ücreti tahsil edilir.

2- Genel koşullarda belirtilen süre içerisinde aracın geri getirilmesi ile ilgili haber verilmeksizin yapılan erken dönüşlerde herhangi bir iade yapılmaz.

3- Müşteri ; kiralanan aracın kira bedelini ödemez veya kira süresini uzatır ve bu uzatmaların kira bedellerini peşin olarak ödemez ise hiçbir hizmetten ve de hiçbir teminattan ( güvence,koruma ) faydalanamazlar. Zira uzatma bedelleri alınan DEPOZİT? ten düşülmez, ayrıca tahsil edilir.

4- Sürücü kusurlarından dolayı aracın trafikten alıkonulması halinde; aracın işten kalma bedeli ve diğer oluşacak bütün masrafları müşteri ödemek zorundadır.

5- Kiralayan kişi, aracı teslim alırken mevcut eksikleri kontrata işletmekle mükelleftir. Aksi halde müşteri araç dönüşünde kira kontratına işlenmeyen ve aracın dönüşünde tespit edilen eksiklikleri veya hasar bedellerini peşinen ödemeyi kabul eder.

6- Seymer rent a car aracın kira, kira uzatma, eksik yakıt, yanlış veya uygun olmayan yakıt, otopark, hasar, aracın başka bir yerde bırakma masrafları, trafik cezaları vb. giderlerini fatura karşılığında tahsil etmeyi müşteri taahh
üt eder.

S
İGORTALAR EKSİKSİZ SATIN ALINDIĞI TAKDİRDE HASAR BEDELİ İSTENMEYEN HALLER ;

Kiracı tarafından kullanılan ve sözleşmenin ön tarafında belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Seymer rent a car aracını kullanan sürücü haricindeki 3. Şahısların tedavi giderleri maddi hasarları ölüm ve sakatlık vb. giderlerinin karşılanması aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlıdır. 3. şahıslara verilen zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan maddi ve manevi zararlar dahil meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya ( sürücü ) aittir. Kira konusu taşıtın kazaya karışması ya da 3. kişi veya kişilere zarar vermesi sonucu Mahkeme kararı ile hüküm altına alınan ya da icra yoluyla kiralayandan alınan maddi ve/veya manevi tazminatların kiracıya rücu edileceğini kiracı kabul ve taahhüt eder.

S
İGORTALAR EKSİKSİZ SATIN ALINDIĞI TAKDİRDE HASAR BEDELİNİN TALEP EDİLMEDİĞİ TEMEL KOŞULLAR;

1- Aracın kira kontratında kayıtlı sürücü, sürücüler tarafından kullanılması
2- Sürücünün azami Hız Limitine ( şehir içi 50 km/h şehir dışı 90km/h, kamyonet veya minibüslerde ise 80km/h)uyması.
3- Sürücünün trafik kurallarının tümüne riayet etmesi (Alkol veya Uyuşturucu almış olmaması, kırmızı ışık veya ters yön ihlali olmaması VB.)
4- Sürücünün trafik kuralları gereği %100 kusurlu olmaması taraflar arası yanlış beyanlı rapor olmaması.
5- Kaza yerinde ( Araçlar yerlerinden oynatılmadan ) fotoğraflarının çekilmiş olması
6? Kazaya ait bütün evrakların (Karşı aracın Ruhsat, Trafik Sigortası ve kullanıcının ehliyet fotokopisi) tam olması.
7- Seymer rent a car?a kaza hakkındaki belgelerin 24 saat için teslim edilmesi.
8 -Bu koşullardan birinin yerine getirilmemiş olması durumunda oluşan tüm hasarların ve giderlerin bedeli müşterilerden tahsil edilir. Müşteri yapılan bu tahsilatlara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.


Trafik Kazası Durumunda Temin Edilmesi Gereken Evraklar;

1- Hasar Tespit Formu Düzenlemek ( karşılıklı olarak anlaşmalı sahte rapor olmaması koşuluyla ) ve karşı tarafın bütün evraklarının fotokopilerini almak.
2- Alkol raporu almak.
3- Aracı olay yerinden hareket ettirmeden olay yerinde kaza fotograflarının çekilmesi.

Trafik Kazası Durumunda: Kaza Çift Taraflı ise;

Ölüm / Yaralanma durumu veya ortada suç teşkil edecek bir durum yok ise ( Alkol, Hız sınırı, kırmızı ışık ihlali vs. ) kaza tespit tutanağının krokisinin doğru bir şekilde çizilerek düzenlenmesi (2.Nüsha ve ıslak imzalı) ve gerekli belgelerin fotokopilerinin temini; sürücülerin ön ve arkalı ehliyet ve pasaport fotokopileri, ruhsatların ön ve arkalı fotokopileri, trafik sigortalarının fotokopileri, kazada ölümlü/ yaralanmalı bir durum ve/veya suç teşkil eden bir durum var ise; araçların hareket ettirilmeden POLİS çağrılması gerekmektedir.
NOT : YUKARIDAKİ HUSUSLARIN HERHANGİ BİRİNE UYULMAMASI DURUMUNDA, MEYDANA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARDAN MÜŞTERİ SORUMLU OLUP, FATURA KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPMAYI KABUL EDER.
Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ERZİNCAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir